Τρίτη 16 Ιουνίου 2009

Μετά τη Λισαβόνα.

Σε λίγες μέρες θα είμαι πάλι Λισαβόνα, την πόλη - εμμονή των τελευταίων εννέα (9) χρόνων μου, επιστρέφοντας υπόσχομαι θα ασχοληθώ περαιτέρω με το παρόν (ιστολόγιο). Με πολλή καθυστέρηση βέβαια και αυτό το διάβημα (προσπαθώ να κατανοήσω ό,τι το αφορά, όπως κάτι παλαιοί στον τρίτο κόσμο τη χρήση του κινητού).