Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2010

Παρήχηση του υγρού λάμδα (λ).

...Πλέουμε πλησίστιοι σε πελάγη ανεκλάλητου λαϊκισμού...