Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2012

Ευχές για το 2012.

Να πληθύνουν οι φίλοι, οι καλές κουβέντες, η λογοτεχνία, τα βιβλία.
Θα μας χρειαστούν λίγο περισσότερο εφέτος.