Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2012

Cesaria Evora - Petit Pays, je t'aime beaucoup.

Σεζάρια Έβορα (1941-2011). Ένας χρόνος από το θάνατό της. Το τραγούδι για το Πράσινο Ακρωτήρι, τη μικρή πατρίδα της. Sodade sem fim / νοσταλγία δίχως τέλος...