Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2015

Αποφράδες μέρες.

1 Νοεμβρίου 1920.
25 Ιανουαρίου 2015.

Χρόνος που πυκνώνει, συστέλλεται ραγδαία,
γενιές που ωριμάζουν βίαια.