Την Καθαρή Δευτέρα στη Βαρβάκειο
Αναδρομή στο μυθιστόρημα «Διονυσία» του Αντώνη Νικολή