Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013

Εκλεκτικές συγγένειες.

Ο Άνθιμος Θεσσαλονίκης έκανε δηλώσεις κι αυτός κατά του κλεισίματος της ΕΡΤ.
Το αδιατάρακτον της κρατικής τηλεόρασης, συνεκδοχικά του δημοσίου, βρίσκει ένθερμους υποστηρικτές στους άμβωνες -πρώτος διαμαρτυρήθηκε ο Αθηνών Ιερώνυμος-, οι γραφικότεροι κάνουν και περισσότερο θόρυβο, βέβαια. Συνενώνουν τις δυνάμεις τους με τους υπόλοιπους προοδευτικούς Έλληνες, όσους αγωνίζονται να μην αλλάξει απολύτως τίποτα, εωσότου σε συνθήκες ηθικής ουτοπίας κάποιος ηθικά άμεμπτος κάπως εισηγηθεί ίσως να βελτιωθεί λιγάκι κάτι, -γιατί όχι;