Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013

Ελληνική ιθαγένεια.

Αν δεν είναι υιοθετημένο ή γνήσιο παιδί Ελλήνων, τη στερείται.
(Η φωτογραφία από μπλογκ στη LiFo.)