Σάββατο 19 Απριλίου 2014

Η Pina Bausch πειράζει τις εικόνες.

 (εορταστικό*)
Πίνα Μπάους, Kontakthof.

[Kontakthof: χορογραφία του 1978. Επαναλήφθηκε το 2000 με ερασιτέχνες ηλικίας γύρω στα εξήντα πέντε (το πρώτο μέρος του αποσπάσματος), επίσης το 2008 με εφήβους που δεν είχαν ανεβεί σε σκηνή και δεν είχαν χορέψει ποτέ ως τότε (μετά το 1.50).
Άντρες και γυναίκες συναντιούνται και βιώνουν όσα συνεπάγεται η επικοινωνία (έλξη, σεξουαλικότητα, χειραγώγηση, αποπλάνηση, βία κ.λπ.).]

Το χρήσιμο συμπέρασμα: με την ειρωνεία, λίγο πειράζοντας τις εικόνες, διαλύουμε την επιτήδευση, την πόζα και τις ρητορείες.  

(*δείτε το απόσπασμα μέχρι τέλους, και μετά το 1.50)