Σάββατο 18 Ιουλίου 2015

Τα επιτόκια των τραπεζών.


Απόσπασμα από τη Δημιουργία του Γκορ Βιντάλ, σελ. 344:

«Όταν η αυλή βρίσκεται στη Βαβυλώνα, η πολυκοσμία γίνεται αφόρητη. Οι ναοί πνίγονται στη δουλειά όχι μόνο με τις θρησκευτικές τελετές και με την τελετουργική πορνεία, αλλά κυρίως με τις ανταλλαγές νομισμάτων και το δανεισμό χρημάτων. Λένε ότι τις τραπεζικές εργασίες τις επινόησαν οι Βαβυλώνιοι. Ίσως να είναι αλήθεια. Αλλά είναι εξίσου αλήθεια και ότι αλλού και εντελώς ανεξάρτητα, οι Ινδοί και οι Καθαίοι επεξεργάστηκαν δικά τους τραπεζικά συστήματα. Πάντα με εντυπωσίαζε το γεγονός ότι τα επιτόκια είναι συνήθως τα ίδια σε όλα τα μέρη του κόσμου. Κι όμως, η τακτική επαφή ανάμεσα στις τρεις χώρες είναι πολύ μικρή μέχρι και ανύπαρκτη. Αυτό μού φαίνεται αληθινά μυστηριώδες.»

(Καθαίοι: οι Κινέζοι.)

[Γκορ Βιντάλ, Δημιουργία, μετάφραση Βασίλης Τομανάς, εκδόσεις Εξάντας, σελ. 618]

Για τον Γκορ Βιντάλ και: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.