Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009

Το φαυλεπίφαυλο...

φαυλεπίφαυλο: επίθετο, το καθ' υπερβολήν φαύλο, ει δυνατόν άπαξ, στη σύναψη το φαυλεπίφαυλο νεοελληνικό κράτος.