Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2011

The world's most messed-up country.

(Ελλάδα:) Η διεθνώς πιο χαλασμένη / προβληματική χώρα.
[Από το άρθρο του Steve Rose (Guardian, Σάββατο 27 Αυγούστου 2011): Attenberg, Dogtooth and the weird wave of Greek cinema.]  
Τα σχετικά υπερθετικά μας τώρα και σε ξένες γλώσσες.