Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014

Του προφήτου Δανιήλ σήμερα.Σήμερα είναι η ονομαστική του Δανιήλ. Δε θυμάμαι πότε ή πώς μου ήρθε στο μυαλό το όνομα. Μπορεί να πάσχω από δελτα-τροπισμό (Δ-ιονυσία, Δ-ανιήλ), αγαπώ πολύ το Δ-ημήτρης, επίσης.
Το εορτολόγιο λέει, κιόλας, -και για την Αθήνα το ξέρω σίγουρα- σήμερα γιορτάζουν και οι Διονυσίες και οι Διονύσηδες. Καλά θα ήταν να συμπίπταν οι γιορτές της Διονυσίας και του Δανιήλ μου. Αλλά στην Κω οι Διονυσίες γιορτάζουν 3 Οκτωβρίου και η Διονυσία μου –μην το ξεχνούμε- είναι Κώα.