Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2020

Ο Αρκάς και η ποίησή του.


Άλλαξε η πολιτική κατάσταση, κι ο Αρκάς ξαναβρήκε τη γλύκα, την ευγένειά του. Την ποίησή του δεν την είχε χάσει στιγμή, εννοείται. Τουναντίον: διαφύλαξε με πολύ κύρος την αρχαία απέχθεια των κωμικών προς τους σαλταδόρους δημαγωγούς.