Τρίτη 2 Μαρτίου 2021

Το αίσθημα της ντροπής.


Ένας συρφετός πίσω από μια άθλια, λογοτεχνίζουσα στις συνδηλώσεις της, πρόταση.

Ντροπή για τη γλώσσα την ίδια.