Τετάρτη 3 Αυγούστου 2016

Στην Όστια.


Ήθελα να περπατήσω στον κεντρικό δρόμο της Όστιας, τον τόσο καλά σωζόμενο ρωμαϊκό decumanus, να τον δω μέσα απ’ τα μάτια του ήρωα του μυθιστορήματος που έχω στα σκαριά. Το ανάγλυφο του τόπου, όπως σηκώνει το βλέμμα πατώντας στην ξηρά, την εντυπωσιακή είσοδο από το λιμάνι στη μεγαλύτερη και πλουσιότερη πόλη της εποχής του. Τι είδε, τι άκουσε, πού κολάτσισε, σε ποιες θέρμες πήγε να καθαριστεί μετά το πολυήμερο ταξίδι.

 

(Στην Όστια, Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016.)