Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009

Θα χρειαστούν προμήθειες.

Από το φθινόπωρο του 2008, πέρα από εκλογές, πρόσωπα και άλλα επουσιώδη, τη χώρα την κυβερνούν ΕΛΛΕΙΜΜΑ και ΧΡΕΟΣ. Θα απομείνει, άραγε, κανείς ή τίποτα από το ούτως ή άλλως σαθρό ιθαγενές πολιτικό σύστημα; (Σαθρό από τον πολύ λαϊκισμό, και η ερώτηση ρητορική, βέβαια.)

Να πάρουμε βαθιά ανάσα, προτείνω. Κι επίσης να προμηθευτούμε καλή και πολλή λογοτεχνία.

Έρχεται μιζέρια, έρχεται θόρυβος.