Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2016

Αδράνεια προνεωτερική.


(Ρητορικό το ερώτημα, βέβαια.) Αυτός ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δύο θέσεις δίπλα στον πιο προβεβλημένο σύγχρονο ηγέτη της φιλελεύθερης δύσης, ποιο θεσμό της πολιτείας εκπροσωπεί;