Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011

Η οικονομία στο λόγο.Άνοιξε το στόμα του ο Λουκάς Παπαδήμος κι επέστρεψε στον καθεστηκότα πολιτικό λόγο η οικονομία. Η φειδώ, η κυριολεξία, η σύζευξη μορφής και περιεχομένου.