Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

"Σε αυτά εδώ τα μέρη είμαστε πολύ Έλληνες."

"Αναρωτιούνται για τα σχέδιά σου."
"Τι σχέδια; Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Είμαι σπουδαστής."
"Σε αυτά εδώ τα μέρη, είμαστε πολύ Έλληνες." Ο Ορειβάσιος χαμογέλασε και έδειξε πολύ Έλληνας. "Δεν πιστεύουμε ποτέ πως κάτι μπορεί να είναι αυτό που δείχνει."

[Γκορ Βιντάλ, Ιουλιανός, μετάφραση Τάκης Κιρκής, εκδόσεις Εξάντας, 1998, σελ. 570, απόσπασμα από τη σελ. 103]

Ελάχιστο εράνισμα ευφυούς -βέβαια- και κομψής ειρωνείας.