Κυριακή 26 Ιουνίου 2016

Νίκος Ξυλούρης: Σε ψηλό βουνό / ο αητός.

Ο αλησμόνητος Νίκος Ξυλούρης (7 Ιουλίου 1936 - 8 Φεβρουαρίου 1980) στο παραδοσιακό Σε ψηλό βουνό.
Η λυρική ποίηση οικειοποιείται το υπέρτατο σύμβολο της επικής, τον αετό.
Στην Κρήτη τραγουδούν και τον αδύναμο αετό / άντρα -θα 'λεγα και τον αδύναμο Δία, η εικόνα μού μοιάζει αρχαία.

 Σε ψηλό βουνό,
σε ριζιμιό χαράκι,
κάθεται αητός.


Βρεγμένος, χιονισμένος
ο καημένος, και παρακαλεί.
Και παρακαλεί
τον ήλιο ν’ ανατείλει.

Ήλιε ανάτειλε, ήλιε ανάτειλε.

Ήλιε λάμψε και δώσε,
για να λιώσουνε
τα χιόνια από τα φτερά μου
και τα κρούσταλλα
από τ’ ακράνυχά μου.

(ριζιμιό χαράκι: ο ριζωμένος βράχος)