Σάββατο 20 Αυγούστου 2016

Μα την Αδράστεια, 56.
Μα την Αδράστεια, 56. Ολογράφως: πενήντα έξι.
Σας ευχαριστώ όλους. Αντεύχομαι. Με πολλή θέρμη.

(Για τις χτεσινές ευχές -σημείωμα στο fb.)