Κυριακή 3 Μαΐου 2015

Και ο τίτλος αυτού: «Ο θάνατος του μισθοφόρου».Μυθιστόρημα σε επτά κεφάλαια, το ξεκίνησα το Φεβρουάριο του 2012, το τέλειωσα το Σεπτέμβριο του 2014. Έκτοτε, έως και πρόσφατα, το διορθώνω, (πάει εικοσαήμερο, επίσης, που το κατοχύρωσα στο συμβολαιογράφο μου). Στο τέλος του έκτου κεφαλαίου με κάποιο τρόπο η δράση μεταφέρεται στην εποχή των Ιωαννιτών Ιπποτών, κι εκεί επιχείρησα την πρώτη μου δοκιμασία στο ιστορικό μυθιστόρημα. Είχα μεγάλη αγωνία να τα καταφέρω, μόνο τότε θα ξεκινούσα τη νέα μου εργασία.